Морски плаж “Обзор-централен” е разположен на север от гр. Обзор, в залив, който започва на север от нос „Св. Атанас”, а на юг достига до Еминската планина, на границата между Варненска и Бургаска области, на територията на община Несебър. Отстои на 60 км от гр. Варна и на 74 км. от гр. Бургас. От най-отдалечената точка на гр. Обзор може да се достигне до морския плаж за 10 мин. пеш. Прилежащите на морския плаж застроени територии на гр. Обзор са частично урбанизирани, свързани с градските комуникационни мрежи. В зоната, тангираща с морския плаж е изграден питеен водопровод, канализационна мрежа и електропреносна мрежа НН, които не са част от техническа инфраструктура на морския плаж.

Пешеходният и транспортен достъп до плажната ивица се осъществява чрез изградената улична мрежа, тротоари и крайбрежна алея със стълби, както и чрез пътеки, обособени между хотелските комплекси „Обзор бийч резорт” и „Мирамар”. Осигурен е достъп за хора с увреждания. От общинският и областният център до гр.Обзор има обществен междуградски транспорт. Има създадени условия за паркиране на лични моторни превозни средства.

В северния край на морски плаж “Обзор-централен”, в Черно море зауства река „Двойница”, която събира водите от планински и горски терени, ливади, обработваеми земи и урбанизирани територии. Морската вода в зоната за къпане през по-голямата част от годината може да се констатира като средно прозрачна.

В зоната за къпане дъното е полегато, покрито с пясък. В близост до устието на река Двойница, където е забранено къпането, е възможно натрупване на речни наноси и камъни.