Плажът разполага с  обособена зона за хора с увреждания, както и две тоалетни, които отговарят на всички изисквания за нуждите на хора в неравностойно положение.