Водноспасителната дейност, осигуряваща безопасността на туристите, се извършва от спасители, отговарящи за 9 спасителни поста и 2 спасителни станции по цялата дължина на плажа. Съставът и оборудването на спасителните постове и на спасителните станции отговарят на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи. Здравното и медицинското обслужване се извършва в един реанимационен пункт, един медицински пункт и подвижен реанимационен екип.